Zmiana w funkcjonowaniu biblioteki

Ze względu na trudną sytuację epidemiczną w województwie lubuskim, na podstawie § 28 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzeń zmieniających (z 10 marca 2021 r. i 11 marca 2021 r.) do 28 marca 2021 roku wprowadzono w bibliotekach publicznych zakaz organizacji wydarzeń z udziałem publiczności oraz udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom wewnątrz budynków (czytelnie, wypożyczalnie). Wolno jedynie prowadzić działania online oraz udostępniać zbiory w formie bezkontaktowej na zewnątrz budynków, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.
Biblioteka Narodowa również rekomenduje udostępnianie zbiorów tylko na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników.

W związku z powyższym od 15 marca br. (poniedziałek) udostępnianie zbiorów przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Cybince odbywać się będzie przed wejściem do budynku biblioteki, ponieważ zbiory muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.

Procedura będzie wyglądać następująco:

  • czytelnik zamawia poprzez katalog on-line, telefonicznie,
    e-mailowo wybrane publikacje,
  • bibliotekarz umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
  • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
  • o umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty.