Maj miesiącem bibliotek
w Sądowie

Maj miesiącem bibliotek w Sądowie - plakat 2021