Narodowe Czytanie 2021

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną, a pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.” – fragment listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy inaugurującego X edycję Narodowego Czytania.

Biblioteka Miejska w Cybince wraz z Klubem SENIOR+ działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince serdecznie zaprasza czytelników, mieszkańców miasta i okolic na plac przed biblioteką do wspólnego czytania najpopularniejszego utworu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, wydarzenie odbędzie się w sali kinowej.

"Moralność pani Dulskiej" plakat 2021