Letnie muzykowanie w bibliotece

„Muzyka bawi i rozwija” to temat przewodni spotkania z dziećmi w filii bibliotecznej w Uradzie dn. 25.08.21 r.

Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań do muzyki wśród dzieci, to w istocie kształtowanie twórcze postawy wobec świata, a przede wszystkim w stosunku do siebie.

Śpiewanie i granie na świeżym powietrzu wyzwoliło w uczestnikach chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Każde dziecko miało możliwość zagrać na gitarze przy wsparciu bardziej doświadczonej osoby.

Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowo – ruchowych z podziałem na grupy. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz wspólnym śpiewaniem.