Dlaczego warto nas odwiedzić?

Większość osób zainteresowanych książką pojęcie biblioteka kojarzy z biblioteką publiczną. Wynika to z faktu, że jedynie biblioteki spełniają jednocześnie kilka warunków:

  • kierują się zasadą nieograniczonego, bezpłatnego dostępu do oferowanych usług,
  • funkcjonują we wszystkich miastach i gminach,
  • dysponują różnymi rodzajami zbiorów bibliotecznych,
  • są zorganizowane w sposób umożliwiający czytelnikowi dostęp do zbiorów innych bibliotek.

Z uwagi na łatwą dostępność i szeroki profil zbiorów biblioteka publiczna stanowi nie tylko źródło literatury pięknej i popularnonaukowej, ale również niezastąpiony warsztat pracy dla ludzi poszerzających swą wiedzę. Celem bibliotek jest przede wszystkim pośrednictwo między książką a jej czytelnikiem, które polega na prawidłowym przepływie informacji o zasobach bibliotecznych i potrzebach czytelniczych. Potrzeby czytelnicze wyznaczają kierunek gromadzenia zbiorów.

Biblioteki publiczne organizują ponadto inne formy pracy z czytelnikiem, m.in. spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, wystawy upowszechniające różne rodzaje sztuki, konkursy literackie i plastyczne o zasięgu ponadlokalnym a nawet międzynarodowym. Wszystkie te formy mają na celu wyrobienie nawyku odwiedzenia biblioteki i utrwalenie przekonania, że służy ona każdemu – jest instytucją potrzebną, sprawną, nowoczesną i lubianą w środowisku.