Historia biblioteki

Biblioteka w Cybince została uruchomiona w 1946 r. Była jedną z pierwszych placówek w województwie. Przez kilka lat funkcje bibliotekarki pełniła Maria Chruszcz, nauczycielka miejscowej szkoły podstawowej. Wypożyczała książki po zajęciach szkolnych.

W 1950 r. przyznano bibliotece etat bibliotekarki. Tym pierwszym bibliotekarzem była Danuta Wowkonowicz-Pierko wielka miłośniczka literatury, poezji, zaskakiwała znajomością całych fragmentów, a nawet ksiąg na pamięć. Ukończyła „przedwojenną” maturę. Od jej przejścia na emeryturę w 1979 – placówką z siedzibą przy ul. Słubickiej 28, kieruje Grażyna Łyżwińska. W październiku 1979r. bibliotece przydzielono drugi etat. Zatrudniono Annę Jaśkowiak, pracuje do 1987r., po niej obowiązki przejmuje Hanna Sawa.

Od 1950 stopniowo powstaje sieć filii:

pierwszą była filia w Białkowie. Prowadziła ją Halina Hofman, a od 1962 roku Janina Mizerska, pierwszy na naszym terenie pracownik po szkole bibliotekarskiej. Obecnie filią kieruje Dorota Wieczorek.

W 1959 r. utworzono filię w Rąpicach, blisko 22 lata prowadził ją nauczyciel historii Jan Towpik. Po nim filią kierowały Ewa Filipiak, Anna Federowicz. Sieć placówek bibliotecznych uzupełniają punkty biblioteczne z wymiennym księgozbiorem, uruchamiane na dłuższy bądź sezonowy okres w Grzmiącej, Kłopocie, Uradzie, Radzikowie, Maczkowie, Strażnicy WOP i w Koziczynie.

W 1980 r. w Klubie Kombinatu Rolnego z inicjatywy Dyrekcji tegoż zakładu pana Zygmunta Jodko usytuowano trzecią filię, powierzając jej prowadzenie kolejno Grażynie Niewirowicz i Grażynie Murat.

W 1982 r. powołano placówkę w Radzikowie, umieszczając ją w budynku po pałacowym gdzie siedzibę miała Szkoła Podstawowa. Prowadziła ją nauczycielka matematyki Krystyna Zima.

W 1989 r. powstały jednocześnie dwie filie; we wsi Urad w budynku szkolnym, prowadzona przez Elżbietę Kołodziejczyk i Irenę Skałuba obecnie Krystynę Safian oraz we wsi Sądów przez Elżbietę Piórkowską.

Dzięki inicjatywie i środkom finansowym Wojewódzkiej Biblioteki w Zielonej Górze przyznawanych bibliotekom w terenie, wyróżniającym się swoim działaniem wśród pozostałych, pozyskano środki na remont kapitalny budynku. Na ten czas biblioteka przenosi się do pomieszczeń po Banku Spółdzielczym przy Urzędzie Miasta i Gminy. W 1990 r., po latach remontu, do użytku oddane zostały zmodernizowane, przystosowane do potrzeb czytelników pomieszczenia przestronnej wypożyczalni, czytelni ogólnej, czytelni muzycznej. Biblioteka, zyskując pomieszczenie działu gromadzenia i opracowania, we własnym zakresie zaczęła kupować i opracowywać zbiory, co sprawiło, że zakupy nowości wydawniczych były trafną odpowiedzią na oczekiwania czytelników.

W 2005 r. otrzymujemy w ramach programu IKONKA cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wzrasta zainteresowanie ofertą biblioteki, jej atrakcyjność pracy z czytelnikiem, a przede wszystkim nieograniczony dostęp do informacji. W 2005 r. z przyczyn obiektywnych, zapadła decyzja o zamknięciu filii w Bieganowie i Radzikowie.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince po modernizacji w roku 2014-2015

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Rozbudowa i Remont Biblioteki w Cybince”, w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka+ ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa w kwocie 1 302 475,00 zł.

Celem tego zadania była poprawa infrastruktury obiektu i pomieszczeń biblioteki poprzez likwidację barier architektonicznych: platforma, podjazdy, toalety oraz zapewnienie każdej z grup użytkowników własnej strefy samorealizacji. Remont obejmował m.in. wymianę pokrycia dachu oraz jego przebudowę, docieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji, wymianę drzwi, wykładzin podłogowych i inne. 25 września miało miejsce uroczyste oddanie do użytku „nowego” centrum kultury.

Po rozbudowie:

Biblioteka zyskała dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na Oddział dla dzieci i młodzieży, pomieszczenia gospodarcze i socjalne, archiwum biblioteczne. Stała się „biblioteką bez barier”. Została wyposażona w podjazd dla niepełnosprawnych i windę.

Obecnie mieszkańcy Cybinki mogą korzystać z amfiteatru. Od strony północnej wydzielono plac z elementami małej architektury z przeznaczeniem na plenerowe imprezy kulturalne. Po modernizacji uzyskano większą przestrzeń użytkową z 206 m2 do 270 m2.

Na parterze:

w holu biblioteki, znalazła miejsce stacjonarna ekspozycja zbiorów historycznych, gdzie prezentowane są fotografie, mapy oraz wydawnictwa o minionej historii osady górniczej, jaką była przedwojenna Cybinka.

Oddział dla dzieci:

5 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, wydzielone strefy dla dzieci i młodzieży, miejsce dla matki z małym dzieckiem, wyposażony w meble z regulacją wysokości, zabawki i gry edukacyjne, klocki oraz w znacznym stopniu nowy księgozbiór i czasopisma dla tej grupy wiekowej. Przyjazna kolorystyka, przestrzeń do pracy i zabawy, dużo naturalnego światła, miejsca dla 30 użytkowników z możliwością dostawy kolejnych.

Oddział dla dorosłych:

5 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, drukarka, ksero, faks, wyodrębniony kącik prasowy z możliwością bezpłatnego wypożyczania do domu. Księgozbiór z wolnym dostępem dla czytelnika w ilości 16.432 woluminów.

Czytelnia:

26 miejsc, przeznaczona na spotkania oraz działania warsztatowe, zajęcia grupowe, konferencje, wyposażona w sprzęt do prezentacji, projekcji filmów, itp. Po remoncie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince, oferuje swoim czytelnikom i użytkownikom, komfortowe warunki korzystania ze zbiorów i usług.

Przestronne pomieszczenia z dużą ilością światła, dzięki zastosowanym przeszklonym drzwiom oraz świetlikom, funkcjonalnemu wyposażeniu, Biblioteka stała się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miasta i gminy.

Od września 2015 roku, po zakończeniu prac związanych z tworzeniem elektronicznego katalogu, korzystamy z systemu bibliotecznego MAK+.

Biblioteka w Cybince to nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki.

W bibliotece odbywają się spotkania literackie, na których goszczą osobowości ze świata literatury i mediów. Wśród nich do tej pory znaleźli się m.in. Małgorzata Kalicińska, Irena Matuszkiewicz, Andrzej Stasiuk, Maria Czubaszek, ojciec Jan Grande, Zuzanna Celmer, Jan Nowicki i wielu innych. To po spotkaniu w Cybince, poznaniu jej klimatu i tradycji mieszkańców, Irena Matuszkiewicz w swojej książce „Szepty” zawarła wątki poleskie, a bohatera powieści czyni mieszkańcem Białkowa.

Przez lata bazując na środkach pozyskanych z projektów, organizowane były koncerty muzyki klasycznej w okolicznych kościołach. W grudniu 2013 roku dzięki długoletniej pracy oraz współpracy dyrektora biblioteki Grażyny Łyżwińskiej z byłymi mieszkańcami przedwojennej Cybinki, ukazała się monografia „Pocztówki z Cybinki” czyli historia ziemi cybineckiej do 1945 roku. Od wielu lat przy bibliotece działają grupy interaktywne Alebabki, Malarski Krąg, Kluby Dyskusyjne Książki dla dorosłych i dla dzieci. Poprzez wystawy i spotkania promujemy lokalnych, uzdolnionych artystycznie mieszkańców.

Organizujemy edukacyjne spotkania dla uczniów poszczególnych klas naszych szkół, lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania promujące historię naszego regionu i wiele innych działań dla różnych wiekowo użytkowników biblioteki.

Realizowane zadania systematycznie rejestrujemy na stronie www.biblioteka-cybinka.pl.

Pracownicy Biblioteki w Cybince na przestrzeni 70 lat:

1946 – 1950Maria Chruszcz
1950 – 1979Danuta Wowkonowicz
1979 – 1987Anna Jaśkowiak (Knap)
1987 ›Hanna Sawa
1993 – 2006Izabela Bubnikowicz
2008 – 2013Anna Przepióra
2012 ›Agnieszka Antonowicz
2013 – 2016Adam Owsiański
1979 – 2019Grażyna Łyżwińska
2015 ›Joanna Wieczór
2016 ›Filip Hołówko