Białków - zabudowa


Białków. Zabudowa.

Zabudowa pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, a na obrzeżach wsi pojawia się zabudowa z pierwszej połowy wieku XX. Zagrody dość zwarte usytuowane przy wspólnej linii rozgraniczeń i zbliżonej linii zabudowy. Pojedyncze budynki stoją niekiedy w linii rozgraniczeń. Zagrody składają się z 3 - 5 budynków ustawionych przeważnie na planie podkowy i litery "L". Wcześniejsze budynki o bardziej przysadzistych bryłach, zamknięte wysokimi dachami dwuspadowymi krytymi ceramiczną dachówką karpiówką. Elewacje wieloosiowe, tynkowane, pozbawione w większości detalu architektonicznego. Budynki późniejsze mają dachy dwuspadowe o niższym kącie nachylenia, a elewacje tynkowane z bogatszym detalem architektonicznym. Budynki z początku XX wieku, podobne do budynków wcześniejszych, lecz o krótszych elewacjach. Na początku wieku XX we wsi wybudowano szkołę i remizę strażacką. Z folwarku Białkówek, położonego w południowej części, zachowały się pojedyncze budynki historyczne. W XIX wieku przy rezydencji założono mały park typu krajobrazowego, a w pierwszej połowie XX wieku cmentarz ewangelicki. Położony na wschód, od głównej drogi wiejskiej. Rosną na nim lipy, klony. Nieliczne fragmenty wolno stojących nagrobków nie pozwalają na ich datowanie. W wielodrożnicowym planie wsi, czytelny jest plan owalnicowy z okresu średniowiecza. Czytelny jest także w jego centrum staw. Zachowały się także, wykształcone w ciągu wieków dominanty jak kościół i zespół pałacowo - parkowo - folwarczny, pomimo ich pewnej degradacji. Likwidacja wielu budynków spowodowała zatarcie podwórza małego. Rozebrano gorzelnię, stodołę i inne budynki gospodarcze. Wprowadzono natomiast nieliczne budynki gospodarcze współczesne. Stan techniczny budynków jest dobry. W niektórych budynkach mieszkalnych powiększono otwory okienne. Park zachował swój układ i zdrowy drzewostan. Cmentarz w złym stanie, układ mało czytelny, pozostały nieliczne fragmenty wolno stojących nagrobków.


Poprzednia strona: Rąpice przed wojną Następna strona: Kartka z kalendarza