Dzień flagi


Dnia 02.05.18 r. w bibliotece w Uradzie odbyły się zajęcia pt.: „Nasze symbole narodowe”. Pogadanka miała na celu kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży. Dzieci wykonały flagę.

Krystyna Safian
02.05.18 r.
Filia Urad


Poprzednia strona: Mikołajkowe warsztaty Następna strona: Tydzień Bibliotek Urad 2018