Jak się zapisać?


Należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, numerel PESEL oraz adresem:

  • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego a także podanie numeru PESEL dziecka,
  • obcokrajowcy okazują poszport, kartę stałego lub czasowego pobytu.

Zapoznać się z Regulaminem biblioteki:

  • złozyć czytelny podpis na karcie zobowiązań, który jest potwierdzeniem znajomości i respektowania regulaminu,
  • zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Odebrać i podpisać Kartę Czytelnika:

  • pierwsza karta bezpłatna,
  • w przypadku zagubienia karty opłata za nowa wynosi 5,00zł,
  • czytelnik posługuje się kartą przy każdej wizycie w bibliotece oraz przy logowaniu na swoje konto przez Internet.

  • Poprzednia strona: Dlaczego warto nas odwiedzić? Następna strona: Wypożyczenia i zwroty