Burmistrz Cybinki – Marek Kołodziejczyk zaprasza do udziału w konkursie na „Babkę Wielkanocną” / 2019


Burmistrz Cybinki – Marek Kołodziejczyk zaprasza do udziału w konkursie na „Babkę Wielkanocną”

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05.04.2019 r. drogą telefoniczną nr 68 391 14 40 wew. 37. Wypiek należy dostarczyć w dniu 13.04.2019 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince do godz. 13.00. Do każdej babki prosimy dołączyć kartę zgłoszeniową i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 13.04.2019 r. podczas Kiermaszu Wielkanocnego. Spośród zakwalifikowanych do konkursu babek Komisja przyzna I, II, III miejsce.

REGULAMIN

Organizatorem konkursu na „Babkę Wielkanocną”, zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Miejski w Cybince, zwany dalej Organizatorem.

§1

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji pieczenia babki i wyłonienie mistrza domowych wypieków.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto piecze ciasto-babkę według domowego przepisu.
 3. Nie wprowadzamy ograniczeń surowcowych- składników ciasta.
 4. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych, nie ma ograniczenia wiekowego.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swoje uczestnictwo do 05.04.2019 r.
 2. Zgłoszenia należy dokonać drogą telefoniczną nr 68 391 14 40 wew. 37.
 3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Cybinka, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Sołectwa itp.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną samodzielnie upieczoną babkę.
 5. Wypiek należy dostarczyć w dniu 13.04.2019 r. do godz. 13.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince.
 6. Ocenie poddane zostaną wyłącznie zgłoszone wypieki.
 7. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje minimum 3 porcje ciasta do degustacji przez komisje. Pozostałe porcje może przeznaczyć do degustacji podczas Kiermaszu.
 8. Do każdej babki prosimy o dołączenie karty zgłoszeniowej, która zawiera: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres zamieszkania oraz krótką informację o sposobie wykonania, recepturze.

§3

OCENA KONKURSOWA

 1. Kryteria oceny:
  • smak i zapach wykonanych ciast (degustacja),
  • smak i zapach wykonanych ciast (degustacja),
  • dekoracja wypieku,
  • prezentacja wyrobu (krótka informacja o sposobie wykonania, recepturze).
 2. Wypieki oceniane będą przez 3-osobową komisję konkursową w dniu kiermaszu wielkanocnego 13.04.2019 r.
 3. Wypieki niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane.

§4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 13.04.2019 r. podczas Kiermaszu Wielkanocnego.
 2. Spośród zakwalifikowanych do konkursu babek Komisja przyzna I, II, III miejsce. Wykonawcy nagrodzonych babek otrzymają nagrodę rzeczową.
 3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację materiałów z przebiegu konkursu, w tym danych osobowych i wizerunku uczestników.

Karta zgłoszeniowa oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku znajdują się poniżej:


Poprzednia strona: Nakręć się na czytanie Następna strona: Alebabki