Konkurs "Stroik na stół wielkanocny" / 2019


Konkurs z cyklu
TRADYCJE - ZWYCZAJE - OBRZĘDY

„Stroik na stół wielkanocny”


Wielkanoc to bardzo kolorowe święta. Barwy wiążące się z nimi, takie jak żółć, zieleń, czerwień, fiolet, biel, pomarańcz, które przepełniają świątecznie przystrojone stoły, podkreślają głębię i wyjątkowość tych dni. Stroik Wielkanocny, to jeden z podstawowych sposobów na przystrojenie świątecznego stołu. Bez wątpienia dekoracja ta przyczynia się do stworzenia klimatu i nastroju, jaki towarzyszy nam w tym wyjątkowym czasie.

 1. Organizatorem konkursu pt. STROIK NA STÓŁ WIELKANOCNY jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince.
 2. Celem konkursu jest:
  1. Edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową.
  2. Kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkiej Nocy.
  3. Rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie tradycji ludowej.
  4. Kształtowanie wyobraźni plastycznej.
  5. Rozwijanie zdolności manualnych.
 3. Techniki wykonania. Stroiki mogą być tradycyjne lub innowacyjne – wykonane z naturalnych materiałów oraz elementów wykonanych samodzielnie.
 4. Kategorie konkursu:
  1. Kategoria I – dzieci przedszkolne.
  2. Kategoria II – dzieci i młodzież szkolna.
  3. Kategoria III – praca grupowa (stowarzyszenie, instytucja, itp.).
  4. Kategoria IV – praca rodzinna.
 5. Forma pracy. Prace powinny być funkcjonalne, czyli takie, którymi można udekorować świąteczny stół. Kryterium wyróżniania prac konkursowych będzie pomysłowość i odzwierciedlenie tematu konkursu.
 6. Uczestnicy konkursu. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Cybinka.
 7. Warunki uczestnictwa w konkursie. Samodzielnie wykonane prace z załączoną metryczką, zawierającą imię i nazwisko, wiek i nr telefonu, należy dostarczyć do Organizatora, w terminie do 5 kwietnia 2019 r.
 8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
 9. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 10. Jury będzie zwracało uwagę na: oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, estetykę wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych, wkład pracy.
 11. Prace przekazane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 12. Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej www.cybinka.pl, www.biblioteka-cybinka.pl oraz w mediach społecznościowych.
 13. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Kiermaszu Wielkanocnego, 13 kwietnia 2019 r.
 14. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Każdy uczestnik zapoznaje się z Regulaminem. Akceptując jego warunki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów i uczestników Konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych w mediach oraz w prasie.

Karty zgłoszenia oraz zgody na wykorzystanie wizerunku dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka-cybinka.pl.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - dzieci

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - dorośli


Poprzednia strona: XXIV Konkurs Recytatorski Następna strona: Warsztaty