Konkurs "Wakacje w lesie" - regulamin / 2019


Nadleśnictwo Cybinka i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim.

ZASADY KONKURSU I EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU literackiego pt. „Wakacje w lesie”


§1

Organizatorem konkursu plastycznego „Wakacje w lesie”, zwanego dalej konkursem jest Nadleśnictwo Cybinka oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince, zwani dalej Organizatorami:

Nadleśnictwo Cybinka
ul. Dąbrowskiego 43
69-108 Cybinka
tel.: +48 68 391-11-52
fax: +48 68 391-14-77
e-mail: cybinka@zielonagora.lasy.gov

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince
ul. Słubicka 28
69-108 Cybinka
tel.: +48 (68) 391 11 75
e-mail: bibliotekacybinka@gmail.com


§2

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej oraz zainteresowanie się tematyką leśną.


§3

Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania lub wiersza zachęcającego do spędzania wolnego czasu w lesie. Praca jednostronna w formacie max. A-4 napisana czcionką nr 12 (minimum 8 wersów).


§4

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników ( LICZBA EGZEMPLARZY - 1), nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane. W przypadku pisania utworów przez dzieci - autorem utworu są dzieci przy pomocy rodziców.


§5

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka, Biblioteki Miejskiej w Cybince oraz na ich stronach internetowych i profilach Facebook.


§6

Uczestnicy Konkursu: Konkurs ma charakter otwarty.


§7

Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.


§8

Warunki uczestnictwa

Konkurs literacki:
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę która zawiera: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres szkoły (w przypadku zgłoszeń prowadzonych przez szkoły) oraz imię i nazwisko opiekuna. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie. Prace mogą być opatrzone ilustracją narysowaną do danego wiersza lub opowiadania. Grupa prac z ilustracją tworzyć będzie oddzielną grupę konkursową.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz Internecie i Facebooku.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Do każdej z prac musi być załączona karta zgłoszeniowa.


§9

Termin i warunki dostarczenia prac

Prace należy dostarczyć/przesłać do siedziby Organizatora lub do Biblioteki Miejskiej w Cybince, z dopiskiem konkurs I EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU literackiego pt. „Wakacje w lesie” w terminie do 16 września 2019 r. (data wpływu do Organizatora) na adres:
Nadleśnictwo Cybinka
ul. Dąbrowskiego 43 Cybinka, pok. nr. 9.

lub
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince
ul. Słubicka 28
69-108 Cybinka
Prace dostarczone/przesłane po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.


§10

Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze prace od I do III miejsca oraz wyróżnienia. Prace zostaną nagrodzone. Termin ogłoszenia zwycięzców 27 września 2019 r. Zasady przyznawania nagród O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze prace od I do III miejsca oraz wyróżnienia. Prace zostaną nagrodzone. Termin ogłoszenia zwycięzców 27 września 2019 r.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebooku. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych. O terminie wręczenia nagród poinformujemy na stronie internetowej i Facebooku. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebooku. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych. O terminie wręczenia nagród poinformujemy na stronie internetowej i Facebooku.


Poprzednia strona: XXIV Konkurs Recytatorski Następna strona: Warsztaty