Łańcuch choinkowy 2016


REGULAMIN KONKURSU „ŁAŃCUCH CHOINKOWY”

1. Organizator konkursu: BPMiG, ul. Słubicka 28, 69-108 Cybinka, tel. 683911175
2. Cel konkursu:
- zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec sztuki plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
- popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców Miasta i Gminy Cybinka.
3. Konkurs obejmuje 3 kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli.
4. Ocenie podlegać będą prace spełniające następujące warunki:
wykonanie łańcucha choinkowego w formie przestrzennej z materiałów wodoodpornych, minimum 5 mb.
5. Do pracy powinna być dołączona metryczka wg wzoru:
Imię, Nazwisko, Adres, Numer telefonu lub adres e-mail, wiek
6. Prace należy dostarczyć do biblioteki miejskiej w Cybince, do 4 grudnia 2016r.
7. Prace oceni powołana przez organizatora komisja według następujących kryteriów:
- zgodność z postanowieniami punktu 4 i 5 regulaminu;
- staranność i estetyka wykonania;
- walory artystyczne.
8. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy państwa telefonicznie lub mail-owo.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Patronat Burmistrz Miasta i Gminy Cybinka

listopad 2016