Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / 2019


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego corocznie obchodzony jest 21 lutego. Święto ustanowione przez UNESCO ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwa jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się nim w życiu codziennym.

Z tej właśnie okazji, 22 lutego, na spotkanie do biblioteki przyszła najstarsza grupa z Bajkowego Przedszkola w Cybince.

Po krótkim wstępie na temat języka ojczystego różnych krajów na świecie, skupiliśmy uwagę na języku polskim. Dzieci dowiedziały się, jak wiele różnych znaczeń może mieć jeden i ten sam wyraz. Następnie obejrzały prezentację multimedialną, podczas której poznały kilka tradycyjnych polskich „łamańców” językowych. Każdy miał szansę wykazać się wymową takich wyrażeń jak „Chrząszcz brzmi w trzcinie…” czy „Król Karol kupił królowej Karolinie…”.

Uczestnicy spotkania, słuchając fragmentów „Rymowanek polskich”, poznali znaczenie wielu przysłów funkcjonujących w naszej mowie ojczystej.

Na koniec był czas na wspólne zabawy ruchowe.

Joanna Wieczór,
22.02.2019 r.


Poprzednia strona: Światowy Dzień Pluszowego Misia Następna strona: Wspieramy