Konkurs "Tradycje - Zwyczaje - Obrzędy" Lampion Bożonarodzeniowy


Tradycje, zwyczaje, obrzędy - konkurs na Lampion Bożonarodzeniowy


Konkurs z cyklu „Tradycje – Zwyczaje - Obrzędy”
LAMPION BOŻONARODZENIOWY

Lampion Bożonarodzeniowy

Światło lampionu to symbol pokoju, radości, ciepła, miłości i nadziei. Jego blask oświetla nam drogę, wyznacza cele i kierunki, pozytywnie wpływa na nasze wybory. Szczególnie w okresie bożonarodzeniowym jest symbolem pojednania i ciepła rodzinnego.

Organizator konkursu: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CYBINCE

Konkurs ma na celu:

 1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji związanych z okresem poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz czasem świątecznym.
 2. Pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami.
 3. Poznanie przez dzieci i młodzież techniki budowy lampionu i jego wykorzystania.
 4. Wykonanie lampionu świątecznego.

Regulamin konkursu plastycznego

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Lampion Bożonarodzeniowy” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince.
 2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Cybinka.
 3. Technika wykonania prac jest dowolna.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę przestrzenną.
 2. Technika pracy dowolna.
 3. Do pracy należy dołączyć metryczkę z następującymi danymi : imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon.
 4. Własnoręcznie wykonane prace należy składać do 8 grudnia 2017 roku w Bibliotece Miejskiej w Cybince,
  ul Słubicka 28.
 5. Prace przyniesione po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 6. Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni wg grup wiekowych: kl. 1- 3, 4- 7, gimnazjum oraz grupy rodzinne – przez co rozumie się dziecko przedszkolne z rodzicami bądź dziadkami.
 7. Nagrody zostaną wręczone 16.12.2017 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Także w tym dniu można będzie obejrzeć najciekawsze prace konkursowe.
 8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, poz.83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku na potrzeby konkursu.