Jak się zapisać?

Należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, numerel PESEL oraz adresem:

  • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego a także podanie numeru PESEL dziecka,
  • obcokrajowcy okazują poszport, kartę stałego lub czasowego pobytu.

Zapoznać się z regulaminem biblioteki:

  • złozyć czytelny podpis na karcie zobowiązań, który jest potwierdzeniem znajomości i respektowania regulaminu,
  • zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Odebrać i podpisać Kartę Czytelnika:pierwsza karta bezpłatna,w przypadku zagubienia karty opłata za nowa wynosi 5,00zł,czytelnik posługuje się kartą przy każdej wizycie w bibliotece oraz przy logowaniu na swoje konto przez Internet.