Wypożyczenia i zwroty

Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prośba o prolongatę powinna być zgłoszona osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.

Za przetrzymywanie książek ponad termin biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł za każdy egzemplarz, za każdy dzień po terminie zwrotu. Czytelnicy, którzy udostępniają swój adres e-mail, otrzymają drogą elektroniczną przypomnienie o upływie terminu zwrotu wypożyczonych książek.